Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe

 1. Lastniki(EVSVET.eu) in upravljalci strani("forum") ne odgovarjamo za vsebino, ki jo proizvedejo uporabniki. Prav tako stališča, ki jih izražajo uporabniki, v nobenem primeru ne odražajo stališč lastnikov.
 2. Na forumu je prepovedano objavljanje kakršnekoli vsebine, ki bi bila lahko žaljiva, škodljiva, nevarna, neprimerna, obrekljiva, vulgarna, sovražna, grozeča, seksualna, ponižujoča, zaničljiva ali podobna. Takšne vsebine bodo odstranjene in odgovorni ustrezno sankcionirani.
 3. Na forumu je prepovedano kakršno koli osebno obračunavanje! Vsaka vsebina napisana v nespoštljivem tonu bo odstranjena.
 4. Na forumu niso dovoljene politične teme.
 5. Na forumu naj se uporablja slovenščina. Zaželena je slovnična pravilnost, vendar manjša odstopanja in napake niso problematične. Nesprejemljiva pa je uporaba narečij in besedil, ki so povprečnemu uporabniku zelo težko berljiva in razumljiva. Posamezni deli besedil so lahko objavljeni tudi v tujih jezikih.
 6. Na forumu se lahko objavlja v imenu podjetij, vendar mora to biti jasno razvidno v podpisu uporabnika.
 7. Komercialne objave so dovoljene, vendar v kontekstu sodelovanja na forumu in ne, kot oglasna sporočila. Kakršnokoli smetenje ali prekomerno objavljanje podobnih sporočil ali vsebin je prepovedano. Še posebej, če se pojavijo prijave uporabnikov.
 8. Podjetja ali ustanove, ki bi kakorkoli sodelovale ali podpirale forum, nimajo v nobenem pogledu nikakršne prednosti ali posebnih privilegijev, glede na ostale uporabnike. Lahko pa jim je dodeljen svoj rank, v uporabniškem profilu.
 9. Vsebina, ki jo uporabniki naložijo se lahko pred objavo pregleda, zaradi preprečevanja smetenja. Ne nalagajte vsebin za katere kakorkoli smatrate da so zasebne ali neprimerne za javno objavo.
 10. Pridržujemo si pravico do popravka besedila naslovov tem, če so le te napačno zapisane, ali neustrezne vsebini prispevka. To, le z namenom preglednosti in lažje navigacije po forumu.
 11. Močno odsvetujemo, da prek foruma izmenjujete kakršne koli osebne informacije, ki bi bile lahko zlorabljene. To seveda ne velja za podjetja in oglaševalce.
 12. Forum je moderiran, administratorji in moderatorji imajo popolno svobodo pri odločanju o objavljeni vsebini in uporabnikih. Zahteve za odstranitev vsebine iz strani uporabnikov bodo obravnavane in izvedene po presoji moderatorjev.
 13. Za manjše kršitve moderatorji uporabniku lahko izrečejo le opozorilo, po opozorilu pa bo uporabniški račun za nedoločen čas blokiran ali v celoti izbrisan.
 14. Z objavo vsebine na forumu nam dajete nepreklicno dovoljenje za objavo, posredovanje, kopiranje, in drugačno uporabo vsebine, v zvezi s forumom. Avtorske pravice ostanejo uporabnikove.
 15. Uporabnik lahko pisno zahteva izbris računa, ne more pa zahtevati izbrisa prispevkov, razen za vsebino, ki bi bila lahko škodljiva uporabniku ali tretji osebi.
 16. Prepovedano je registrirati več uporabniških imen. V primeru da se tako početje odkrije se po presoji moderatorjev vsi računi lahko izbrišejo.
 17. Forum je brezplačen za uporabo. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli, brez vnaprejšnjega opozorila, za določen čas ali trajno, prekinemo nudenje vseh storitev povezanih s forumom. Lastniki ne odgovarjamo za nikakršno škodo, nastalo z izgubo podatkov.
 18. Pravila in pogoji uporabe se lahko spremenijo brez predhodne objave, in veljajo od dne objave dalje.
Če se z zgoraj navedenimi postavkami ne strinjate v celoti, se ne registrirajte in ne uporabljajte naših storitev.